Covid-19

Vanaf 7 maart schakelde de coronabarometer naar code geel.

Concreet betekent dit dat alle beperkingen vervallen zoals de CST, het dragen van een mondmasker en sociale afstand.

Het gebruik van het Covid Safe Ticket wordt daarom tot nader order stopgezet.

Het dragen van een mondmasker, hoewel aanbevolen, is niet langer verplicht in onze zalen, noch in ons gebouw.

Wij raden u aan de afstand van 1,5 m zoveel mogelijk in acht te nemen.

Bij de ingang van de bioscoop staan automaten met hydroalcoholische gel ter uw beschikking.

De toegang verloopt via de Anspachlaan 85. 
De uitgang verloopt via de Borgvalstraat (zie plan).

Voor alle vragen kan u ons bereiken via het nummer: 02.503.57.96